Ogłoszenia o zamówieniu - Gmina Milejewo

Ogłoszenia o zamówieniu

ROK 2019

 .................................................................................................................

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”

1) Pytania i odpowiedzi do SIWZ - plik do pobrania

2) Pytania i odpowiedzi do SIWZ - plik do pobrania

 Ogłoszenie

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 załącznik_nr 1_Oferta

 załącznik_Nr 2_oświadczenie

 załącznik_nr 3_opis techniczny

 załącznik_nr 4_wzór_umowy

 załącznik_nr 5_wykaz dostaw

 załącznik_nr 6_wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego

 zacznik_nr 7_oswiadczenie_tajemnica_przedsiebiorstwa

 zalacznik_nr 8_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

 ...........................................................................................

ROK 2018

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - „Porządkowanie działek gminnych poprzez wycinkę drzew, zarośli, zrębkowanie urobku”

..................................................................................................................................................

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT - "Na zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, na terenie Gminy Milejewo"

 ....................................................................................................................................................

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT -" Na dostawę węgla  w sezonie grzewczym 2018/2019 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie."

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

 SIWZ - plik do pobrania

 ............................................................................................

 Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT „Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość”

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania

 ............................................................................................

INFORMACJA O OGŁOSZENIU - " Oferta na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie" - plik do pobrania

..............................................................................................................................................................

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT na „Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania
załącznik - przedmiar robót
- plik do pobrania

..............................................................................................................................................................

INFORMACJA O OGŁOSZENIU - "Oferta na dostawę nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Milejewie"

II - Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego c.d.  - plik do pobrania
I  - Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego c.d. - plik do pobrania
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania
INFORMACJA O OGŁOSZENIU - plik do pobrania

............................................................................................................................................................

INFORMACJA O OGŁOSZENIU -  Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego (IPEZ)

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania

OGŁOSZENIE

..............................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Budowa budynku szatniowo – klubowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej, w miejscowości Piastowo, gm. Milejewo – etap II"

OGŁOSZENIE
SIWZ

Projekt zamienny - architektura i konstrukcja
Projekt-branża elektryczna
Projekt-branża sanitarna
przedmiar - branża budowlana nr 1
przedmiar - branża budowlana nr 2
Przedmiar branża elektryczna
Przedmiar branża wod-kan
STWiOR - branża budowlana
STWiOR- branża drogowa
STWiOR- branża elektryczna
STWiOR- branża sanitarna

.............................................................................................................................................................

Z A P R O S Z E N I E  DO SKŁADANIA OFERT naWykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - plik do pobrania
załącznik - przedmiar robót - plik do pobrania

.............................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -"Wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych Gminy Milejewo"

INFORMACJA o zmianie zapisów SIWZ i wydłużeniu terminu składania ofert
Ogłoszenie zmiana
SIWZ zmiana  -
Wzór umowy zał nr 6.1 - Wzór umowy zał nr 6
OGŁOSZENIE
SIWZ

Wzór umowy zał nr 6.1
Wzór umowy zał nr 6

STWiOR - Szkoła Podstawowa w Milejewie;
                - Świetlica w Pomorskiej Wsi;
               - Urząd Gminy w Milejewie
Projekty wykonawcze:
               - Szkoła Milejewo projekt wykonawczy;
               - Pomorska Wieś projekt wykonawczy;
              - UG projekt wykonawczy

Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem