Informacja z otwarcia ofert - Gmina Milejewo

Informacja z otwarcia ofert

ROK 2019

Informacja z otwarcia ofert:

Dotyczy: „Współdziałanie w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowej działalności OSP w Milejewie”

..........................................................................................................................................

Rok 2018

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy: "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, na terenie Gminy Milejewo”

..........................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, na dostawę sprzętu IT ( laptopy , tablice interaktywne z rzutnikami krótkoogniskowymi oraz niezbędny osprzęt ) dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie w ramach projektu „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo.”, nr wniosku RPWM.02.01.00-28-0054/17

.........................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert: "Dostawę węgla w sezonie grzewczym 2018/2019 do placówek oświatowych  gminy Milejewo i Urzędu Gminy w Milejewie"

...........................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - ,,Zakup dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z trenu Gminy Milejewo, wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwość"

..........................................................................................................................................

Informacje o ogłoszeniu - rozstrzygnięcie

Informacja z otwarcia ofert -

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia, na dostawę sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Milejewie w ramach projektu  ,,Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo.", ff wniosku RPWM.02.01.00-28-0054/17

............................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - "Modernizację drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”

..............................................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert  05.09.2018r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - "Oferta na dostawę nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów oraz akcesoriów do pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Milejewie"

..............................................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - "Przewóz 11 dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Milejewo do placówek specjalnych w Elblągu w roku szkolnym 2018/2019"

..............................................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - "Przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 dla przewoźników posiadających uprawnienia do wykonywania przewozów pasażerskich"

..............................................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - "Wykonanie modernizacji chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap"

......................................................................................................................................................

Informacja z otwarcia ofert - "Wykonanie roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Milejewo"

Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem